Jakie środki podjął Szpital Koelliker, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii?

0
Rate this post

Szpital Koelliker wdrożył środki powstrzymujące wskazane przez Ministerstwo i Region Piemontu, a mające na celu w szczególności zmniejszenie tłumu, zachowanie bezpiecznych odległości, promowanie prawidłowej higieny rąk i zasad zachowania w przypadku kichania lub kaszlu, zwiększenie warunków sanitarnych i dezynfekcji pokoje i utworzył pre-triage do przyjęcia do szpitala. Dostęp opiekunów lub opiekunów odwiedzających hospitalizowanych pacjentów był również ograniczony i uregulowany.

Co to jest pre-triage i jak jest przeprowadzany w szpitalu Koelliker?

Każda osoba, która trafia do szpitala Koelliker, czy to pacjenci, operatorzy, opiekunowie, dostawcy, poddawana jest ocenie wstępnej. W szczególności prosimy o wypełnienie formularza w celu wykrycia, czy dana osoba ma lub miała objawy ze strony układu oddechowego lub gorączkę (temperatura wyższa lub równa 37,5°C) oraz czy miała kontakt z osobami, u których podejrzewa się lub potwierdziły przypadki COVID – 19 lub jeśli podróżowałeś do obszarów wcześniej zagrożonych rozprzestrzenieniem się.

  1. Następnie każdą osobę zaprasza się do odkażenia rąk za pomocą żelu wodno-alkoholowego i mierzy temperaturę ciała.
  2. Ta czynność może prowadzić do kolejki przy wejściu, zapraszamy do zachowania bezpiecznej odległości, współpracy z operatorami i uzasadnienia ewentualnych niedogodności.
  3. Czy są jakieś szczególne środki ostrożności, które należy wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o dotarciu do szpitala Koelliker w celu leczenia ambulatoryjnego lub hospitalizacji?

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (DPCM) z dnia 8 i 9 marca 2020 r. wskazują na konieczność „unikania przemieszczania się osób fizycznych” na terytorium kraju, nawet jeśli przewidziano wyjątek dla „przemieszczeń motywowanych udowodnioną potrzebą pracy” o sytuacje konieczności lub podróży ze względów zdrowotnych”.

W tych ostatnich przypadkach obywatele mogą podpisać specjalne oświadczenie dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W świetle tych zapisów ufamy aktywnej współpracy pacjentów, tak aby w odniesieniu do specyficznych warunków zdrowotnych każdego porównywali się ze swoim doradcym rodzinnym lub zaufanym specjalistą, aby ocenić możliwość realizacji świadczenia zdrowotnego w w uzgodnionych terminach lub przesunąć je w okresie o mniejszej krytyczności epidemiologicznej.

Aby pomóc w ograniczeniu podróży, w okresie podlegającym ograniczeniom DPCM wydanego i uchwalonego, szpital Koelliker będzie świadczyć usługi wyłącznie dla pacjentów zamieszkałych w regionie Piemontu.

Czy zawsze wskazane jest leczenie ambulatoryjne lub niepilna hospitalizacja?

DPCM zaleca „ograniczenie, tam gdzie to możliwe, przemieszczania się osób do ściśle niezbędnych przypadków”, ponadto „wyraźne zalecenie skierowane jest do wszystkich osób starszych lub osób cierpiących na choroby przewlekłe lub z wieloma chorobami lub ze stanami wrodzonej lub nabytej immunosupresji, unikać wychodzenia dom lub miejsce zamieszkania poza przypadkami bezwzględnej konieczności, a w każdym razie unikać zatłoczonych miejsc, w których nie jest możliwe zachowanie odległości międzyludzkiej co najmniej jednego metra”.

Czy zawsze wskazane jest leczenie ambulatoryjne lub niepilna hospitalizacjaW świetle tych zapisów ufamy aktywnej współpracy pacjentów, tak aby w odniesieniu do specyficznych warunków zdrowotnych każdego porównywali się ze swoim doradcym rodzinnym lub zaufanym specjalistą, aby ocenić możliwość realizacji świadczenia zdrowotnego w w uzgodnionych terminach lub przesunąć je w okresie o mniejszej krytyczności epidemiologicznej.

Należy również pamiętać, że DPCM wskazuje, iż „osobom z objawami infekcji dróg oddechowych i gorączką (powyżej 37,5°C) zdecydowanie zaleca się pozostawanie w domu i jak najbardziej ograniczanie kontaktów społecznych poprzez kontakt z doradcym”. Szpital Koelliker nie posiada izby przyjęć, a pacjenci z objawami ze strony układu oddechowego (suchy kaszel, kichanie, ból gardła itp.) i gorączką wyższą niż 37,5°C nie będą w tym czasie mogli wykonywać zaplanowanych świadczeń zdrowotnych.