Prelegenci | Beata Śpiewankiewicz

0
Rate this post

Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz

Urodziła się w roku 1958 w Warszawie. Dyplom Wydziału suplementarskiego Akademii Medycznej w Warszawie uzyskała w roku 1983. W latach 1983-1984 odbyła staż podyplomowy w Szpitalu Kolejowym w Warszawie (Międzylesie) i do roku 1987 pracowała w tym szpitalu na stanowisku asystenta Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. W roku 1987 uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii. W latach 1987-1988 była asystentem w Klinice Onkologii Ginekologicznej Centrum Onkologii w Warszawie. Od roku 1989 pracuje w Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału suplementarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, początkowo na stanowisku asystenta, w latach 1992-2003 na stanowisku adiunkta, a od roku 2004 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 1990 uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii. Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w roku 1992. W roku 1999 na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy uzyskała stopień doktora habilitowanego. W roku 2004 z rąk Prezydenta RP otrzymała tytuł profesora medycyny. W roku 2006 uzyskała specjalizację w zakresie ginekologii onkologicznej.Od roku 1992 kieruje oddziałem ginekologii i pododdziałem endoskopii ginekologicznej Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydz. suplement. WUM w Warszawie.

Jej dorobek naukowy obejmuje 245 prac, które ukazały się drukiem, w tym 11 rozdziałów w książkach. Otrzymała 6 nagród Rektora AM w Warszawie oraz nagrodę zespołową Ministra Zdrowia. W roku 2002 została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w roku 2006 – odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here