Prelegenci | Cezary Mazurek

0
Rate this post

Cezary Mazurek

cezary_mazurek

Dr inż. Cezary Mazurek – w 1993 ukończył roku studia w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera informatyki. W roku 2004 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W latach 1993-1994 był zatrudniony w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, a od listopada 1993 pracuje w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS), afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Aktualnie jest kierownikiem Działu Usług Sieciowych PCSS w ramach którego prowadzi zespoły zajmujące się pracami rozwojowymi związanymi z budową Polskiego Portalu Edukacyjnego [email protected] (grant Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacji Ekonomicznej), Multimedialnego Informatora Miejskiego o Poznaniu (od roku 2005 realizowanego w ramach finansowania ZPORR dla projektu ePoznań), Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i Systemu Tesuplementonsultacji Medycznych „Telemedycyna Wielkopolska” oraz innych usług realizowanych na bazie technologii internetowych. Działalność badawczo-rozwojową w zakresie budowy w sieci PIONIER nowoczesnych usług na bazie technologii informatycznych łączy z zainteresowaniami badawczymi w obszarze metod zarządzania treściami cyfrowymi i dostępem do nich. Od 2002 roku kieruje w ramach zadań PCSS pracami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniowymi w projekcie celowym realizowanym przez TVP S.A., p.n. „System udostępniania sygnału audiowizualnego w Polskim Internecie Optycznym w sposób zapewniający realizację telewizji interaktywnej”. System jest obecnie wdrażany jako część platformy iTVP (www.itvp.pl). Od 2006r. kieruje ponadto grantem badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. „Mechanizmy usług atomowych dla rozproszonych bibliotek cyfrowych”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here