Prelegenci | Henryk Mruk

0
Rate this post

Henryk Mruk

 

 

 

 

 

 

 

Prof. zw. dr hab. Henryk Mruk – w latach 1966-1970 studiował w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Czerwińskiego. W 1976 roku obronił pracę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Krasińskiego. W 1985 roku otrzymał tytuł dr hab., a w 1992 – tytuł profesora. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na metodach analizy rynku, badaniach zachowań nabywców oraz zagadnień konsumpcji. Wraz ze zmianami systemu społeczno-gospodarczego, jego pole badań poszerzyło się na tematykę marketingu, teorii wymiany, kreatywności oraz komunikacji marketingowej. Znajdując dużą radość w pisaniu opublikował ponad 600 pozycji zwartych i artykułowych. Wypromował ponad 300 magistrów oraz 19 doktorów. Jest cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych oraz programach MBA. Posiada umiejętność skupiania wokół siebie młodych badaczy, dzięki czemu rozwijał badania w sferze marketingu i jego zastosowań. Dzięki temu w Poznaniu powstał najsilniejszy ośrodek badań w sferze rynku farmaceutycznego a także marketingu sportowego. Obok strategii marketingowych, badania objęły również komunikację marketingową oraz zagadnienia kreatywności. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczącym Kapituły Acanthus Aureus na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Posiada bogate kontakty z praktyką gospodarczą. Przez wiele lat zasiadał w radach nadzorczych firm: Jedynka, Astra, Delecta, Emax S.A. Wielokrotnie organizował lub współorganizował uroczystości związane z jubileuszami Uczelni oraz Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here