Prelegenci | Małgorzata Misztal

0
Rate this post

Małgorzata Misztal

v

Małgorzata Misztal – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Metod Statystycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się przede wszystkim nieparametrycznymi metodami klasyfikacji danych i rozpoznawania obrazów oraz ich wykorzystaniem przy wspomaganiu procesów podejmowania decyzji w naukach ekonomiczno-społecznych oraz przyrodniczych. Prowadzi zajęcia ze statystyki, komputerowych pakietów statystycznych, zastosowań metod statystycznych w badaniach naukowych, informatyki, statystycznej kontroli jakości. Jest laureatką konkursów organizowanych przez StatSoft, Inc. i StatSoft Polska na Najlepszą pracę magisterską (1998) oraz doktorską (2002) przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach: STATISTICA, STATISTICA Industrial System i STATISTICA Neural Networks. Pracuje nad rozprawą habilitacyjną z dziedziny nieparametrycznych metod statystyki wielowymiarowej i ich zastosowań w klasyfikacji i analizie danych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here