Prelegenci | Paweł Banyś

0
Rate this post

Paweł Banyś

Mgr inż. Paweł Banyś – absolwent Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej tytuł magistra inżyniera fizyki technicznej i dozymetrii. W 2005 roku uczestniczył w Siemens Training and Development Center, Cary, NC, USA – Numaris Software 4.0 Sequence Development – kursie umożliwiajacym projektowanie sekwencji na tomografie rezonansu magnetycznego Siemens Sonata, Avanto. W latach 2000-2003 sprawował funkcję młodszego asystenta ds. wysokospecjalistycznej aparatury medycznej, od 2003 r. jest kierownikiem zespołu fizyków medycznych w Szpitalu im. Jana Pawła II Kraków. Od stycznia 2007 roku jest kierownikiem Pracowni Telemedycyny i Koordynacji Danych Medycznych. Jego wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze: „Krakowskie Centrum Telemedycyny i Medycyny Zapobiegawczej”. Program realizowany przez Konsorcjum: Szpital im. Jana Pawła II-główny odbiorca, II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ, Katedra Farmakologii CM UJ, Klinika Chirurgii Serca i Naczyń CM UJ, Wydział Esuplementtrotechniki, Automatyki, Informatyki i Esuplementtroniki AGH w Krakowie, ACK Cyfronet AGH. Projekt zatwierdzony przez KBN w ramach konkursu na powołanie Centrów Doskonałości – wykonawca. Nr.programu: PL/9611/99/03-01/1. „Ocena żywotności miokardium u chorych po zawale serca z zastosowaniem sekwencji późnego wzmocnienia miokardium w rezonansie magnetycznym” wykonawca projektu kierowanego przez Dr med. Mieczysława Pasowicza Nr 501/KL/486l. „Zaburzenia mikrokrążenia wieńcowego w nadciśnieniu tętniczym” – wykonawca badania KBN nr ZPO 5B00626, (2004-2006), kierowanego przez prof. dr hab. med. Kalinę Kawecką-Jaszcz. „Analiza mosuplementularnego podłoża zmienności mózgowego stężenia fenyloalaniny u chorych na fenyloketonurię” (2003-2006) wykonawca projektu KBN nr 501/G/446 kierowanego przez dr med. Mirosława Bik-Multanowskiego (Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii CMUJ). „Analiza geometrii strefy współpracy biołożysk w aspekcie trybologii i choroby zwyrodnieniowej stawów oraz opracowanie teoretycznych podstaw do konstrukcji endoprotez” (2003-2005) – wykonawca projektu 5T07B00124 kierowanego przez dr. hab. Annę Ryniewicz (AGH).

„Plastyka wtórnej niedomykalności zastawki mitralnej jako alternatywa chirurgiczna leczenia kandydatów do transplantacji serca z kardiomiopatią rozstrzeniową” (2003-2006) – wykonawca badania statutowego CMUJ nr 501/G/432 kierowanego przez prof. dr hab. med. Jerzego Sadowskiego. Badania kliniczne: SOV 203, 43779-11, PROSPECT study, cardiac study 30550, MH-128, MH-119, MH-110, FIBREX study, EPHESUS study.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here