Prelegenci | Tadeusz Pałko

0
Rate this post

Tadeusz Pałko

 

tadeusz_palkoProf. dr hab. inż. Tadeusz Pałko – absolwent Wydziału Esuplementtroniki PW (1965), habilitował się (1985) na Politechnice Śląskiej w zakresie inżynierii biomedycznej. Zainteresowanie tą tematyką rozwijał od początku swej kariery zawodowej. Odbył kilka staży zagranicznych, m.in. w Wayne State University w Detroit oraz w różnych ośrodkach naukowych USA w ramach zaproszenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierii Klinicznej (ACCE). Jego zainteresowania zawodowe skupiają się głównie na sensorach i technikach przetwarzania sygnałów biologicznych. Zajmuje się też budową esuplementtronicznej aparatury medycznej diagnostycznej i do intensywnego nadzoru szpitalnego (przepływ krwi, gazometria, badania bioimpedancji). Wyniki jego prac badawczych znalazły zastosowanie w praktyce klinicznej i wdrożeniach przemysłowych, np. czujniki tętna, esuplementtrody EKG, kardiotachometry, monitor EKG, miernik przepływu całkowitego krwi, oksymetry, reografy. Jest autorem 14 patentów i ponad 300 publikacji z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym wielu artykułów z listy filadelfijskiej m. inn. w Medical and Biological Eng. & Computing. Jest też autorem lub współautorem 12 rozdziałów w monografiach książkowych. Prace jego cytowane są w licznych książkach i artykułach krajowych i zagranicznych. Zaowocowały one nadaniem tytułu profesora w 1992 r. i stanowiska profesora zwyczajnego w 2001 r. Pełni wiele funkcji w różnych organizacjach z obszaru inżynierii biomedycznej, m.in. jest przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Federacji Inżynierii Medycznej i Biologicznej (IFMBE) oraz Międzynarodowej Organizacji Fizyki Medycznej (IOMP). W kraju jest przewodniczącym Polskiego Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Uczestniczy aktywnie w organizacji nauki na Politechnice Warszawskiej, m.in. jest członkiem Senatu, przewodniczącym Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury N-B, członkiem Senackiej Komisji ds. Nauki, a także jest członkiem Centralnej Komisji ds. stopni naukowych i tytułu profesora. Za osiągnięcia naukowe, techniczne i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany i odznaczany, w tym Medalem Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego międzynarodowy autorytet jest rozpoznawany w skali światowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here