CEMED | Projekty

0
Rate this post

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

W dniu 31 sierpnia 2011r. Centrum Edukacji Medycznej CEMED zakończyło realizację projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania esuplementtronicznego biznesu typu B2B”. W wyniku realizacji projektu powstał system B2B, tworzący nową jakość w zakresie propagowania wysokospecjalistycznej wiedzy medycznej. Dzięki systemowi CEMED uzyskał możliwość przekazywania obrazu z sal operacyjnych, gabinetów diagnostyki obrazowej i pomieszczeń fizjoterapii instytucji z nim współpracujących. W ramach systemu możliwa jest koordynacja działań w przypadku projektów realizowanych wspólnie przez CEMED i instytucje partnerskie. Istotnym udogodnieniem jest wirtualne biuro z funkcją automatycznej aktualizacji harmonogramów wydarzeń i aktualizacją stopnia realizacji wydarzeń, podziału obowiązków oraz automatyzacją wzajemnych rozliczeń. Unikalnym rozwiązaniem jest repozytorium treści cyfrowych z zakresu wybranych dziedzin medycyny. W zbiorach repozytorium znajdą się transmisje wydarzeń edukacyjnych, materiały konferencyjne, nagrania audio-video operacji i zabiegów medycznych, zdjęcia z medycznych systemów informatycznych oraz przypadki medyczne partnerów CEMED. Zgromadzona w ramach systemu multimedialna treść medyczna będzie udostępniana w formie produktów cyfrowych podmiotom działającym w szeroko rozumianym sektorze zdrowia.
Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 1.275.000.PLN netto, z czego unijne wsparcie to kwota ponad 535.000 PLN. Głównymi kosztami projektu był zakup środków trwałych oraz oprogramowania. Wystąpiły również wydatki na usługi doradcze i szkoleniowe oraz działania informacyjno-promocyjne.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o. rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pt. „Wdrożenie systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED sp. z o.o.”. Projekt którego celem jest wdrożenie systemu B2B automatyzującego wymianę informacji pomiędzy Centrum i jego partnerami biznesowymi, w tym w szczególności usprawnienie przygotowania, przesyłu, archiwizacji i sprzedaży edukacyjnej treści multimedialnej na potrzeby działalności gospodarczej Centrum realizowany będzie w latach 2009-2011. Całkowita wartość projektu wynosi 1 315 955 zł netto, z czego przyznane dofinansowanie stanowi 553 386 zł.

Centrum Edukacji Medycznej CEMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ma zaszczyt zaprosić do składania ofert na „Wdrożenie systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED sp. z o.o.”.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę dysków do macierzy archiwizacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o. z dnia 25.07.2011 r.

W związku z zakończeniem etapu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na na wykonanie i wdrożenie systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej (zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2010r.) informujemy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: ARISE Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa – z dnia 27.12.2010.
wersja pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i wdrożenie systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o. z dnia 10.12.2010 r.

W związku z zakończeniem etapu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę zestawu do transmisji HD w trybie videokonferencji (zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2010r.) informujemy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: TRIAS S.A., ul. Równinna 11/13, 87-100 Toruń – z dnia 10.11.2010.
wersja pdf

W związku z zakończeniem etapu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby modułu współdzielenia treści edukacyjnych, modułu esuplementtronicznego kształcenia podyplomowego i modułu edycji i archiwizacji treści edukacyjnych (zapytanie ofertowe z dnia 28.10.2010r.) informujemy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: CEZAR Sp. z o.o., ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa – z dnia 10.11.2010.
wersja pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu do transmisji HD w trybie videokonferencji z dnia 02.11.2010 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby modułu współdzielenia treści edukacyjnych, modułu esuplementtronicznego kształcenia podyplomowego i modułu edycji i archiwizacji treści edukacyjnych z dnia 28.10.2010 r.

W związku z zakończeniem etapu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na na realizację usług doradczych przy tworzeniu systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED (zapytanie ofertowe z dnia 30.08.2010r.) informujemy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: CATON Zbigniew Sołtys, ul. Ukryta 18/11, 50-334 Wrocław – z dnia 08.09.2010
wersja pdf

Zapytanie ofertowe na realizację usług doradczych przy tworzeniu systemu B2B zintegrowanej medycznej sieci edukacyjnej w Centrum Edukacji Medycznej CEMED z dnia 30.08.2010 r.

W związku z zakończeniem etapu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie modułu edycji i archiwizacji treści edukacyjnych (zapytanie ofertowe z dnia 17.06.2010r.) informujemy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: SANS Sp. z o.o., ul. Modlińska 248c, 03-152 Warszawa – z dnia 24.06.2010
wersja pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie modułu edycji i archiwizacji treści edukacyjnych z dnia 17.06.2010 r.

W związku z zakończeniem etapu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem medycznych kamer i monitorów na sale operacyjne w ramach modułu Agregacji, transmisji i rejestracji treści edukacyjnej (zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2010r.) informujemy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: MEDEN Sp. z o.o., Al. Wyzwolenia 14a/99, 00-570 Warszawa – z dnia 19.02.2010
wersja pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem medycznych kamer i monitorów na sale operacyjne w ramach modułu Agregacji, transmisji i rejestracji treści edukacyjnej z dnia 10.02.2010 r.

W związku z zakończeniem etapu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego w ramach modułu Agregacji, transmisji i rejestracji treści edukacyjnej (zapytanie ofertowe z dnia 19.01.2010r.) informujemy, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: Comp Data Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 134a, 02-952 Warszawa – z dnia 29.01.2010
wersja pdf

Informacja o otwarciu ofert w ramach Zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego w ramach modułu Agregacji, transmisji i rejestracji treści – z dnia 26.01.2010
wersja pdf

W związku z zakończeniem etapu oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i uruchomienie centralnego systemu rejestracji audio / wideo w ramach modułu Agregacji, transmisji i rejestracji treści edukacyjnej (zapytanie ofertowe z dnia 06.01.2010r.) informuję, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Oferenta: Trias S.A., ul. Równinna 11/13, 87-100 Toruń – z dnia 21.01.2010
wersja pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu komputerowego w ramach modułu Agregacji, transmisji i rejestracji treści edukacyjnej z dnia 19.01.2010 r.

Informacja o otwarciu ofert w ramach Zapytania ofertowego dostawę i uruchomienie centralnego systemu rejestracji audio / wideo w ramach modułu Agregacji, transmisji i rejestracji treści edukacyjnej z dnia 14.01.2010
wersja pdf

Zapytanie ofertowe na dostawę i uruchomienie centralnego systemu rejestracji audio / wideo w ramach modułu Agregacji, transmisji i rejestracji treści edukacyjnej z dnia 06.01.2010 r.

Osoba odpowiedzialna za koordynację realizacji projektu – Inez Piwowarczyk, tel. 22 355 85 01.

logosy1-5896544

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here