SITEMAP PL

INFORMACJE ORGANIZACYJNE Termin: 26-27 lipca 2013 r. Miejsce: Warszawa, Medyczne Centrum Konferencyjne, ul. Pory 78 p. V Koszt udziału jednej osoby: 3500 PLN netto (+ 23% VAT) W punkcie recepcyjnym w dniu spotkania, po okazaniu dowodu wpłaty, otrzymają Państwo oryginał faktury VAT. Na życzenie wystawiamy faktury pro forma. Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, kolację, Dyplom Uczestnictwa. Cena nie obejmuje kosztu noclegu. Rezerwacje hotelowe: Posiadamy preferencyjne ceny w trzech hotelach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie Centrum Konferencyjnego. Rezerwacji po niższych cenach można dokonać bezpośrednio poprzez adresy mailowe: [email protected], [email protected] oraz [email protected] podając hasło CEMED. Organizator nie prowadzi rezerwacji hotelowych.Cena brutto za 1 dobę w PLN (nocleg i śniadanie) Portos*** 1 os - 210 PLN 2 os - 240 PLN Atos*/ Aramis* 1 os - 167 PLN standard / 177 PLN komfort 2 os - 189 PLN standard / 199 PLN komfort 3 os - 211 PLN standardt Hotel Portos***, Hotel Aramis*, Hotel Atos* Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub esuplementtronicznie z strony internetowej spotkania oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania. Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 7 dni przed terminem spotkania. Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału po 16 lipca 2013 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected] lub faksowej na numer 022 355 85 18. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Rezygnacja zgłoszona do dnia 16 lipca 2013 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby. --> Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania. Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 p. VI Tel. (22) 355 85 01, fax (22) 355 85 18, e-mail: [email protected]