CEMED | seminarium z cyklu BIOLOGIA MOsuplementULARNA W MEDYCYNIE Zastosowania real-time PCR

0
Rate this post

Zapraszając Państwa do udziału w seminarium nie musimy przekonywać o przełomowych możliwościach jakie niesie ze sobą zastosowanie technik biologii mosuplementularnej w medycynie. doradcy, diagności laboratoryjni a nawet technicy nie pytają już jakie zdobycze nauk podstawowych przenieść do praktyki klinicznej, lecz kiedy. Styczniowe spotkanie Centrum Edukacji Medycznej CEMED, z cyklu „BIOLOGIA MOsuplementULARNA W MEDYCYNIE” poświęcimy w całości najnowocześniejszej modyfikacji jednej z najpowszechniejszych metod pracy z kwasami nukleinowymi – Łańcuchowej Reakcji Polimeryzacji (ang. PCR) z możliwością pomiaru ilości produktu w czasie rzeczywistym (ang. real-time PCR). Opowiemy o najnowszych trendach, w dziedzinie zastosowania pomiaru ilości matrycy, wykrywania mutacji i co bardzo ważne, praktycznych aspektach wprowadzenia do codziennej pracy sprzętu i odczynników do real-time PCR.
Zapraszamy do udziału i do zobaczenia w Warszawie,

dr Tomasz Bykowski Prezes Zarządu

Centrum Edukacji Medycznej CEMED

Pod patronatem:

Komisji Biologii Mosuplementularnej Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Mosuplementularnej Wydziału Nauk Medycznych PAN

PROGRAM

10.00 Rozpoczęcie seminarium 5 min
10.05 Wykład wprowadzający: Techniki biologii mosuplementularnej w nowoczesnej diagnostyce medycznej
prof. dr hab. Janusz A. Siedlecki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
25 min
10.30 Pokaz działania urządzenia real-time PCR (cz. I)

 • przygotowanie próbek
 • parametry cyklu i uruchomienie reakcji

Roche Diagnostics Polska

20 min
10.50 Technologie u podstaw ilościowego PCR

 • podstawowe różnice między klasycznym PCR a ilościowym PCR (qPCR)
 • terminologia polska i angielska stosowana do opisu technik ilościowego PCR (qPCR, qRT-PCR etc.)
 • rodzaje sond i metody detekcji kwasów nukleinowych stosowanych w urządzeniach real-time PCR (SYBR Green, TaqMan, Molecular Beacons, Scorpions etc.)
 • przegląd głównych grup zastosowań (proste pomiary ilości DNA, mierzenie poziomu ekspresji genów, wykrywanie mutacji i polimorfizmów etc.)
 • qPCR jako narzędzie weryfikacji wyników otrzymywanych innymi metodami biologii mosuplementularnej (RT-PCR, mikromacierze, fuzje genowe)
 • zakres czułości

mgr inż. Andrzej Tysarowski  notkaprawo_mala-4185927, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

50 min
11.40 Pokaz działania urządzenia real-time PCR (cz. II)

 • omówienie przebiegu reakcji
 • odczyt reakcji kontrolnych
 • kwantyfikacja wyników i raport z reakcji

Roche Diagnostics Polska

15 min
11.55 Sesja pytań i odpowiedzi 10 min
12.05 Przerwa na kawę 20 min
12.25 Zastosowania ilościowego PCR w diagnostyce mikrobiologicznej i wirusologicznej
Metody ilościowego oznaczania mikroorganizmów (bakteriemia a „DNA-emia”):

 • zastosowanie metody real-time PCR w wykrywaniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych
 • oznaczanie suplementooporności drobnoustrojów testami RTM-PCR

Użyteczność metody qPCR w diagnostyce mosuplementularnej zakażeń wirusowych:

 • wirusy przenoszone drogą krwi – częstość występowania i ich znaczenie
 • zasady doboru materiału do wirusologicznych badań laboratoryjnych
 • real-time PCR jako narzędzie do monitorowania skuteczności leczenia

Przegląd testów i ewaluacja testów dostępnych komercyjnie:

 • co nowego na rynku?
 • home-made PCR czy test komercyjny – co wybrać?
 • optymalizacja i walidacja metod ilościowych biologii mosuplementularnej

dr Tomasz Dzieciątkowski  notkaprawo_mala-4185927, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

40 min
13.05 Case study: Real-time PCR w praktyce komercyjnego laboratorium diagnostycznego

 • zalety zastosowania techniki real-time PCR w diagnostyce mikrobiologicznej
 • problemy i wymogi organizacyjno-prawne zwiazane z wykorzystaniem metody real-time PCR w praktyce laboratoryjnej

dr Katarzyna Łacna  notkaprawo_mala-4185927 – Z-ca Kierownika Laboratorium Genetyki Medycznej, Centrum Badań DNA w Poznaniu

15 min
13.20 Ocena poziomu ekspresji mikroRNA z wykorzystaniem real – time PCR

 • mikroRNA ogólnie – historia odkrycia, biogeneza, budowa, mechanizm działania, funkcje, rola w układzie immunologicznym
 • rola mikroRNA w patogenezie nowotworów układu chłonnego
 • mikroRNA 155 w różnicowaniu chłoniaka Burkitt’a i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B

mgr inż. Michalina Zajdel  notkaprawo_mala-4185927, Zakład Immunologii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

20 min
13.40 Przerwa na obiad 50 min
14.30 Ilościowy PCR w mosuplementularnej diagnostyce onkologicznej

 • monitorowanie choroby resztkowej u chorych na chłoniaki grudkowe
 • diagnostyka mutacji w genie K-RAS jak marker w terapii celowanej raka jelita grubego
 • wczesne wykrywanie komórek nowotworowych w płynach i wydzielinach ustrojowych
 • inne przykłady zastosowań (pomiar ekspresji, genotypowanie, amplifikacja genu)

mgr inż. Andrzej Tysarowski  notkaprawo_mala-4185927, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

20 min
14.50 Zastosowanie ilościowego PCR w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych

 • Ocena liczby kopii genu SMN2 jako podstawowego modyfikatora fenotypu w rdzeniowym zaniku mięśni
 • Diagnostyka nosicielstwa delecji genu SMN1 w rodzinach ryzyka rdzeniowego zaniku mięśni
 • Diagnostyka duplikacji/delecji genu PMP22 w chorobie Charcot-Marie-Tooth

dr n. med. Maria Jędrzejewska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie

20 min
15.10 Ilościowy PCR w diagnostyce mosuplementularnej chorób dziedzicznych i diagnostyce prenatalnej
mgr Magdalena Nawara  notkaprawo_mala-4185927, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
20 min
15.30 Uwarunkowania prawno-organizacyjne zastosowania technik biologii mosuplementularnej w diagnostyce laboratoryjnej w świetle przepisów polskich i europejskich

 • systemy jakości w laboratoriach wykorzystujących techniki diagnostyki mosuplementularnej
 • systemy certyfikacji urządzeń, laboratoriów, procedur
 • normy ISO
 • najnowsze uwarunkowania prawne i projekty zmian ustawowych

dr n. med. Tomasz Anyszek i dr Henryk Owczarek – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa

30 min
16.00 Zakończenie seminarium i rozdanie certyfikatów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here