CEMED | II sympozjum techników esuplementtroradiologii z cyklu BADANIA RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII 2009 KOŃCZYNA GÓRNA – bark, łokieć, nadgarstek i ręka

0
Rate this post

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 16 maja 2009 r.
Miejsce: 61-545 Poznań, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147

Koszt udziału jednej osoby:

  • 220 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla przedstawicieli służby zdrowia, którzy prześlą swoje zgłoszenie do 16 kwietnia 2009 r.
  • 270 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla przedstawicieli służby zdrowia, którzy prześlą swoje zgłoszenie po 16 kwietnia 2009 r., oraz jeśli płatnikiem jest firma farmaceutyczna lub firma będąca dostawcą sprzętu medycznego

W punkcie recepcyjnym w dniu spotkania, po okazaniu dowodu wpłaty, otrzymają Państwo oryginał faktury VAT. Na życzenie wystawiamy faktury pro forma.

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały drukowane, catering, Certyfikat Centrum Edukacji Medycznej. Cena nie obejmuje kosztu parkingu.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub esuplementtronicznie z strony internetowej spotkania oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na 10 dni przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału po 6 maja 2009 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected] lub faksowej na numer 022 890 01 02. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Rezygnacja zgłoszona do dnia 6 maja 2009 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15

Tel. (022) 257 00 38, fax (022) 890 01 02, e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here