CEMED | III sympozjum techników esuplementtroradiologii z cyklu BADANIA RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII 2009 – KRĘGOSŁUP

0
Rate this post

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 3 października 2009 r.
Miejsce: 61-545 Poznań, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147

Koszt udziału jednej osoby:

  • 220 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla uczestników, którzy prześlą swoje zgłoszenie do 21 września 2009 r.
  • 270 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla uczestników, którzy prześlą swoje zgłoszenie po 21 września 2009 r., oraz jeśli płatnikiem jest firma farmaceutyczna lub firma będąca dostawcą sprzętu medycznego.

W punkcie recepcyjnym w dniu spotkania, po okazaniu dowodu wpłaty, otrzymają Państwo oryginał faktury VAT. Na życzenie wystawiamy faktury pro forma.

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały drukowane, catering, Dyplom uczestnictwa. Cena nie obejmuje kosztu parkingu.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub esuplementtronicznie z strony internetowej spotkania oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału po 25 września 2009 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected] lub faksowej na numer 022 890 01 02. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 września 2009 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15

Tel. (022) 257 00 38, fax (022) 890 01 02, e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here