CEMED | II seminarium z cyklu DIAGNOSTYKA OBRAZOWA W ORTOPEDII 2009 KOLANO

0
Rate this post

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 18-19 września 2009 r.
Miejsce: Serock, Instytut Rozwoju Biznesu, Centrum Konferencyjne, ul. Wyzwolenia 63

Koszt udziału jednej osoby:

  • 550 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla uczestników, którzy prześlą swoje zgłoszenie do 7 września 2009 r.
  • 650 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla uczestników, którzy prześlą swoje zgłoszenie po 7 września 2009 r., oraz jeśli płatnikiem jest firma farmaceutyczna lub firma będąca dostawcą sprzętu medycznego.

W punkcie recepcyjnym w dniu spotkania, po okazaniu dowodu wpłaty, otrzymają Państwo oryginał faktury VAT. Na życzenie wystawiamy faktury pro forma.

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały drukowane, catering, w tym wieczornego grilla (ognisko). Dyplom Uczestnictwa uprawniający do uzyskania punktów edukacyjnych. Cena nie obejmuje kosztu noclegu. Organizator nie prowadzi rezerwacji hotelowych. Rekomendowanym przez Organizatora miejscem noclegu jest Centrum Konferencyjne. Więcej informacji.

Punkty edukacyjne: Uczestnikom będącym doradcaami będzie przysługiwało 10 punktów edukacyjnych (przyznane zgodnie z ustawą z dziennika ustaw Nr 231, rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącego kształcenia ustawicznego doradcay i doradcay dentystów z dnia 6 października 2004 r).

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub esuplementtronicznie z strony internetowej spotkania oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału po 10 września 2009 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected] lub faksowej na numer 022 890 01 02. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Rezygnacja zgłoszona do dnia 10 września 2009 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., 00-842 Warszawa, ul. Łucka 15

Tel. (022) 257 00 38, fax (022) 890 01 02, e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here