CEMED | Opinogórskie Sympozjum Kardiologiczne

0
Rate this post

Zapraszamy: doradcay kardiologów, doradcay ginekologów, doradcay internistów i POZ, doradcay innych specjalizacji.

Patronat naukowy:

 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Patronat honorowy:

 • Waldemar Wardziński, Prezydent Miasta Ciechanowa

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Kubik, Klinika Kardiologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON

Komitet Organizacyjny:

 • suplement. med. Witold Achciński, dyrektor medyczny, Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 • suplement. med. Bogdan Zbyszyński, ordynator oddziału kardiologicznego, Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 • suplement. med. Maria Bala-Dzilińska, zastępca ordynatora oddziału kardiologicznego, Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 • suplement. med. Lidia Bożena Ogonowska, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego, Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Organizatorzy:

 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
 • Centrum Edukacji Medycznej CEMED

PROGRAM

PIĄTEK | 3 kwietnia 2009
9.00 Poranna kawa 30 min
9.30 Uroczyste rozpoczęcie sympozjum 15 min
Blok wykładów wprowadzających
9.45 Wykład wprowadzający: Ostre zespoły wieńcowe – wytyczne a praktyka
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
30 min
10.15 Wyniki badania klinicznego ATHENA – istotne wytyczne i wpływ na praktykę kliniczną 30 min
10.45 Stabilna choroba wieńcowa
prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, II Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie
30 min
11.15 Nadciśnienie tętnicze
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
30 min
11.45 Przerwa na kawę i poczęstunek 35 min
Blok tematyczny: KOBIETA CIĘŻARNA I JEJ PROBLEMY KARDIOLOGICZNE
12.20 Choroba wieńcowa u kobiet

 • choroba wieńcowa w okresie ciąży
 • ostry zespół
 • pacjentka po stentach
 • stabilna choroba wieńcowa
 • algorytmy postępowania

doc. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Samodzielna Pracownia Hemodynamiczna, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie

30 min
12.50 Choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży i połogu 30 min
13.20 Poród u pacjentek z obciążeniami kardiologicznymi
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
20 min
13.40 Sesja pytań i odpowiedzi 20 min
14.00 Przerwa na obiad 50 min
14.50 Leczenie zaburzeń rytmu serca u kobiet w ciąży
doc. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie
20 min
15.10 Cukrzyca w ciąży – wpływ na postępowanie kardiologiczne
prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
20 min
15.30 Rezerwacja CEMED 30 min
16.00 Zakończenie dnia
16.15 Czas wolny i zwiedzanie muzeum
19.00 Koncert muzyki romantycznej i bankiet wieczorny
SOBOTA | 4 kwietnia 2009
Blok tematyczny: PROBLEMY INTERDYSCYPLINARNE W POSTĘPOWANIU KARDIOLOGICZNYM
9.00 Leczenie przeciwkrzepliwe u pacjentek z wadami serca w ciąży
doc. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie
20 min
9.20 Antykoncepcja i hormonalna terapia zastępcza u pacjentek z obciążeniami kardiologicznymi i internistycznymi
dr n. med. Michał Kunicki, Klinika Endokrynologii Ginekologicznej II Katedry Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
20 min
9.40 Kardiologiczne badania obrazowe u pacjentów z niewydolnością nerek

 • subkliniczna niewydolność nerek
 • nefropatia kontrastowa

doc. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

20 min
10.00 Rezerwacja CEMED 30 min
10.30 Przerwa na kawę 30 min
Blok tematyczny: NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – INNE SPOJRZENIE
11.00 Niewydolność serca – stara choroba, nowe problemy 30 min
11.30 Borelioza – choroba również kardiologiczna
dr n. med. Ewa Walczak, Instytut Reumatologii w Warszawie
20 min
11.50 Migotanie przedsionków – przyczyna czy skutek niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Franciszek Walczak, Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii im. Prymasa
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie
30 min
12.20 Zakończenie spotkania i rozdanie certyfikatów 20 min

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here