CEMED | konferencja Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka GENETYCZNE UWARUNKOWANIA NIEPŁODNOŚCI – aktualny stan wiedzy, rekomendacje europejskie i światowe

0
Rate this post

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 9 października 2009 r.
Miejsce: Warszawa, budynek Multis Plaza, ul. Pory 78, piętro XIV

Koszt udziału jednej osoby:

  • 350 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla uczestników, którzy prześlą swoje zgłoszenie po 27 września 2009 r., oraz jeśli płatnikiem jest firma farmaceutyczna lub firma będąca dostawcą sprzętu medycznego.

W punkcie recepcyjnym w dniu spotkania, po okazaniu dowodu wpłaty, otrzymają Państwo oryginał faktury VAT. Na życzenie wystawiamy faktury pro forma.

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały drukowane, catering, Dyplom uczestnictwa. Cena nie obejmuje kosztu parkingu.

Punkty edukacyjne: Uczestnikom będącym doradcaami przysługuje (patrz tabelka po prawej) punktów edukacyjnych (przyznanych zgodnie z ustawą z dziennika ustaw Nr 231, rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącego kształcenia ustawicznego doradcay i doradcay dentystów z dnia 6 października 2004 r).

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub esuplementtronicznie z strony internetowej spotkania oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału po 2 października 2009 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected] lub faksowej na numer 022 890 01 02. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 października 2009 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 lok. 6 p. VI

Tel. (22) 355 85 01, fax (22) 355 85 18, e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here