CEMED | seminarium i warsztaty BIOAEROZOLE W POWIETRZU

0
Rate this post

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące szkodliwych czynników biologicznych oraz ich wypływ na organizm człowieka, na podstawie obowiązujących w przepisów – dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2000/54/WE oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników narażonych na te czynniki. Szkolenie obejmować będzie występowanie szkodliwych czynników biologicznych w nieprzemysłowym środowisku wnętrz i środowisku pracy, m.in.: pomieszczenia mieszkalne, archiwa i biblioteki, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, środowisko mgły olejowej, gospodarka odpadami. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z charakterystyką fizyczną i biologiczną cząsteczek bioaerozoli. Omówione zostaną podstawowe metody pobierania i analizy cząstek mikrobiologicznych w świetle obowiązujących norm polskich i europejskich oraz ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

Szkolenie adresowane jest do pracowników laboratoriów, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz medycyny pracy.

Prowadzący:

  • dr Beata Gutarowska – Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechnika Łódzka
  • dr Rafał Górny

PROGRAM

Szkodliwe czynniki biologiczne (SCB) – charakterystyka ogólna: definicje, specyfika, oddziaływanie na organizm człowieka, źródła, naturalne rozmieszczenie, rodzaje, klasyfikacja, narażenie zawodowe i pozazawodowe, stopnie zagrożenia
SCB – stan prawny w Polsce: dyrektywa 2000/54/WE, rozporządzenie MZ, polskie normy i ich proponowane nowelizacje
Normatywy higieniczne dla SCB: historia, zasady tworzenia, dzisiejszy stan posiadania, interpretacja
SCB w nieprzemysłowym środowisku wnętrz i środowisku pracy:

  • pomieszczenia mieszkalne,
  • archiwa i biblioteki,
  • systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne,
  • środowisko mgły olejowej,
  • gospodarka odpadami.
Charakterystyka fizyczna i biologiczna cząstek bioaerozoli: definicja bioaerozolu, charakterystyka fizyczna i biologiczna cząstek, mechanizmy formowania się bioaerozolu, trwałość bioaerozolu w powietrzu, formy występowania bioaerozoli w środowisku, parametry wpływające na stężenie i skład bioaerozolu, penetracja układu oddechowego, depozycja, interakcje cząstek, ich usuwanie, analiza ilościowa, rozkłady ziarnowe
Pobieranie i analiza bioaerozoli – omówienie podstawowych metod pobierania i analizy cząstek mikrobiologicznych w świetle obowiązujących norm polskich i europejskich, techniki pobierania, fizyczne i biologiczne aspekty pobierania, charakterystyka metod i przyrządów pomiarowych, prezentacja mierników i ich kalibracja, rodzaje oznaczeń mikrobiologicznych, rodzaje pożywek, obliczenia wyników, interpretacja, prowadzenie dokumentacji
Oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na kontakt z szkodliwymi czynnikami biologicznymi – omówienie stosowanych metod
Dezynfekcja powietrza metodami chemicznymi i fizycznymi
Profilaktyka zagrożeń mikrobiologicznych
Panel praktyczny – ćwiczenia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here