CEMED | seminarium dla fizjoterapeutów KARDIOREHABILITACJA

0
Rate this post

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 2 października 2010 r.
Miejsce: Warszawa, Medyczne Centrum Konferencyjne, ul. Pory 78 p. V

Koszt udziału jednej osoby:

  • 350 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla osób, które prześlą swoje zgłoszenie do dnia 19 września (włącznie)
  • 400 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla osób, które prześlą swoje zgłoszenie po 19 września

W punkcie recepcyjnym w dniu spotkania, po okazaniu dowodu wpłaty, otrzymają Państwo oryginał faktury VAT. Na życzenie wystawiamy faktury pro forma.

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały drukowane, udział w obradach, catering, Dyplom Uczestnictwa. Cena nie obejmuje kosztu noclegu.

Rezerwacje hotelowe: Dla osób zainteresowanych możemy dokonać rezerwacji w hotelach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Medycznego Centrum Konferencyjnego po preferencyjnych cenach (opłatę za pobyt w hotelu należy przesłać razem z opłatą za uczestnictwo na konto CEMED nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia): Cena brutto za 1 dobę w PLN (nocleg i śniadanie)
Portos***

  • 1 os – 190 PLN
  • 2 os – 215 PLN

Atos*/ Aramis*

  • 1 os – 155 PLN standard / 165 PLN komfort
  • 2 os – 175 PLN standard / 185 PLN komfort

Hotel Portos***, Hotel Aramis*, Hotel Atos*

Rezerwacji hotelu należy dokonać telefonicznie pod numerem: 22 355 85 01

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub esuplementtronicznie z strony internetowej spotkania oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 7 dni przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału po 24 września 2010 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected] lub faksowej na numer 022 355 85 18. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Rezygnacja zgłoszona do dnia 24 września 2010 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 lok. 6 p. VI

Tel. (022) 355 85 01, fax (022) 355 85 18, e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here