CEMED | NEXT GENERATION SEQUENCING 2010 – trendy światowe i przyszłość technologii w Polsce

0
Rate this post

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 21 czerwca 2010 r.
Miejsce: Warszawa, centrum konferencyjne CEMED

Koszt udziału jednej osoby:

  • 390 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla uczestników, którzy prześlą swoje zgłoszenie do 11 czerwca 2010 r.
  • 450 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla uczestników, którzy prześlą swoje zgłoszenie po 11 czerwca 2010 r.

W punkcie recepcyjnym w dniu spotkania, po okazaniu dowodu wpłaty, otrzymają Państwo oryginał faktury VAT. Na życzenie wystawiamy faktury pro forma.

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały drukowane, catering, Dyplom Uczestnictwa uprawniający do uzyskania punktów edukacyjnych.

Punkty edukacyjne: diagnostom laboratoryjnym przysługują punkty edukacyjne.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub esuplementtronicznie z strony internetowej spotkania oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 7 dni przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału po 14 czerwca 2010 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected] lub faksowej na numer 022 355 85 18. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Rezygnacja zgłoszona do dnia 14 czerwca 2010 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 lok. 6 p. VI

Tel. (022) 355 85 01, fax (022) 355 85 18, e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here