CEMED | PRZEZ ŻOŁĄDEK DO ZDROWEGO SERCA

0
Rate this post

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 29 stycznia 2011 r. (sobota) Wykład rozpocznie się o godz. 11, czas trwania wykładu ok. 3h

Miejsce: Warszawa, Centrum Edukacji Medycznej CEMED, ul. Pory 78 p. V

 

Koszt udziału jednej osoby:

W punkcie recepcyjnym w dniu spotkania, po okazaniu dowodu wpłaty, otrzymają Państwo oryginał faktury VAT. Na życzenie wystawiamy faktury pro forma.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w obradach, bezpłatną degustację potraw przyjaznych sercu. Cena nie obejmuje kosztu noclegu.

Rezerwacje hotelowe: Posiadamy preferencyjne ceny w trzech hotelach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie Centrum Konferencyjnego. Rezerwacji po niższych cenach można dokonać bezpośrednio poprzez adresy mailowe: [email protected], [email protected] oraz [email protected] podając hasło CEMED. Organizator nie prowadzi rezerwacji hotelowych.Cena brutto za 1 dobę w PLN (nocleg i śniadanie)

Portos***

  • 1 os – 190 PLN
  • 2 os – 215 PLN

Atos*/ Aramis*

  • 1 os – 155 PLN standard / 165 PLN komfort
  • 2 os – 175 PLN standard / 185 PLN komfort

Hotel Portos***, Hotel Aramis*, Hotel Atos*

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub esuplementtronicznie z strony internetowej spotkania oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału po 21 stycznia 2011 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected] lub faksowej na numer 022 355 85 18. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Rezygnacja zgłoszona do dnia 21 stycznia 2011 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78 p. VI

Tel. (022) 355 85 01, fax (022) 355 85 18, e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here