CEMED | konferencja
SZPITALE WOBEC ROSZCZEŃ PACJENTÓW
Warszawa, 10 sierpnia 2012

0
Rate this post

Pacjenci, coraz bardziej są świadomi swoich praw, występują do sądów cywilnych z pozwami o odszkodowania za błędy medyczne. Od 1 stycznia 2012 roku w wyniku nowelizacji Ustawy o prawach Pacjenta (Dz.U. nr 113 poz. 660) osoby poszkodowane w procesie leczenia szpitalnego mogą dochodzić swoich roszczeń również przed specjalnie powołanymi wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.Dotychczas osoba poszkodowana mogła dochodzić swoich roszczeń jedynie przed sądem żądając odszkodowania, zadośćuczynienia, zwrotu utraconych w skutek leczenia dochodów oraz innych podobnych roszczeń. Wystąpienie do Komisji wyklucza możliwość równoległego lub też, w przypadku przyznania odszkodowania – także i późniejszego wystąpienia w tym zakresie do sądu.

Przyjęta nowelizacja ustawy wywołuje kontrowersje natury prawno-medycznej, cywilnej oraz ubezpieczeniowej, zasygnalizowane problemy zostaną poruszone podczas sierpniowej konferencji.

GRUPA DOCELOWA

 • Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • Przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie województwa na rzecz praw pacjenta
 • Kadra zarządzająca publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia
 • doradcy, Pielęgniarki i Położne
 • Radcowie prawni placówek medycznych
 • Kancelarie prawne
 • Kancelarie odszkodowawcze
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Okręgowe izby suplementarskie
 • Okręgowe izby pielęgniarek i położnych

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI:

 • roszczenia odszkodowawcze pacjentów to wciąż aktualny temat dyskusji
 • udział w konferencji to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i zapoznania się z opiniami ekspertów praktyków
 • okazja do podsumowania i oceny prac wojewódzkich komisji po kilku miesiącach działalności
 • dowiesz się czy utworzenie TUW rozwiąże problemy branży medycznej?
 • Mediacja medyczna-czy ugoda z pacjentem będzie korzystniejsza dla szpitala?

PROGRAM

10:00 Wykład: Szpitale wobec roszczeń pacjentów: błędy i zdarzenia medyczne

 • porównanie procedury dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przed wojewódzką komisją i sądem powszechnym
 • czasowy zakres odpowiedzialności za zdarzenia medyczne – termin dochodzenia roszczenia
 • ocena działalności wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
 • czy wojewódzkie komisje będą traktowane testowo, zanim pacjenci wystąpią na drogę sądową?

Jolanta Budzowska (Radca Prawny, Kancelaria Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni)

60 min.
11:00 Dyskusja 30 min.
11:30 Przerwa na kawę 15 min.
11:45 Wykład: Ubezpieczenia dla Podmiotu Leczniczego

 • dlaczego ubezpieczyciele nie kochają branży medycznej? Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych – czy projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 2012 roku coś zmienia?
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – panaceum na problemy branży?

Dr Adam Pustelnik (ekspert w dziedzinie ubezpieczeń, AhProfit)

60 min.
12:45 Wykład: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – szpitale polskie w organizacji
Prezes Andrzej Sokołowski (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych)
30 min.
13:15 Dyskusja 30 min.
13:45 Przerwa na lunch 30 min.
14:15 Wykład: Pozasądowa metoda rozwiązywania konfliktu powstałego na tle leczenia – mediacja w sprawach zdarzeń medycznych

 • jak prawidłowo budować relacje z poszkodowanym pacjentem?
 • czy sposób komunikacji z pacjentem może wpływać na wysokość roszczeń?
 • roszczenia poszkodowanych pacjentów – czy zawsze „odszkodowawcze”?
 • mediacja medyczna – przed, czy zamiast postępowania przed sądem lub komisją wojewódzką?

Michał Ryszard Wysocki (stały mediator sądowy, kancelaria mediacyjna M. R. Wysocki)

60 min.
15:15 Dyskusja 15 min.
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here