CEMED | Reumatologia w pigułce dla ortopedów

0
Rate this post

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 23 listopada 2013 r.
Miejsce: Warszawa, Medyczne Centrum Konferencyjne CEMED, ul. Pory 78 p. V

Koszt udziału jednej osoby:

  • 350 PLN brutto (w tym 23% VAT) – przy zgłoszeniu przesłanym do 31 lipca 2013 r.
  • 450 PLN brutto (w tym 23% VAT) – przy zgłoszeniu przesłanym od 1 sierpnia 2013 r. do 14 października 2013 r.
  • 550 PLN brutto (w tym 23% VAT) – przy zgłoszeniu przesłanym od 15 października 2013 r.

W punkcie recepcyjnym w dniu spotkania, po okazaniu dowodu wpłaty, otrzymają Państwo oryginał faktury VAT. Na życzenie wystawiamy faktury pro forma.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, catering (przerwa kawowa i lunch), materiały konferencyjne, dyplom uczestnictwa.
Dodatkowo możliwość konsultacji z prawnikami podczas trwania konferencji.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub esuplementtronicznie ze strony internetowej spotkania oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora.

Warunki rezygnacji: Rezygnacja z udziału po 10 listopada 2013 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected] Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Rezygnacja zgłoszona do dnia 10 listopada 2013 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., 02-757 Warszawa, ul. Pory 78

Tel. 506168451, e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here