CEMED | Akademia Laparoskopii Ginekologicznej poziom I i II

0
Rate this post
O Akademii Laparoskopii Ginekologicznej
Program Akademii podzielony został na III etapy dopasowane do poziomu zaawansowania zawodowego uczestników.

Poziom I (podstawowy) dedykowany jest dla doradcay specjalizujących się w ginekologii jako kurs uzupełniający oraz dla doradcay specjalistów ginekologii i położnictwa jako kurs doskonalący, przygotowujący do samodzielnego wykonania zabiegów laparoskopowych. Po ukończeniu tego kursu doradcy nabędą umiejętności przeprowadzenia nieskomplikowanego zabiegu laparoskopowego.

Poziom II (średniozaawansowany) przeznaczony jest dla doradcay specjalistów ginekologii i położnictwa. Ukończenie kursu pozwala na samodzielnie wykonanie zabiegu laparoskopowego w warunkach dyżurowych oraz planowego zabiegu laparoskopowego zmian w przydatkach.

Poziom III (zaawansowany) dedykowany jest doradcaom zainteresowanym wykonywaniem zabiegów laparoskopowych w szerokim zakresie. Szkolenie przydatne jest szczególnie doradcaom zatrudnionym w oddziałach specjalistycznych i klinicznych. Ukończenie kursu umożliwia umiejętność przeprowadzania zabiegów laparoskopowych na macicy i pozostałych narządach jamy otrzewnej

 

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski suplement. Jacek Doniec dr n. med. Andrzej Micuła

PROGRAM I DNIA

14.30 rejestracja Uczestników 30 min.
15.00 wykłady 60 min.
16.00 obiad 30 min.
16.30 wykłady 90 min.
18.00 przerwa kawowa 15 min.
18.15 wykłady 60 min.
19.15 zakończenie 15 min.

Zagadnienia:

 • Anatomia miednicy mniejszej i jamy otrzewnej (wirtualny atlas anatomii człowieka 3D)
 • Zaznajomienie się z podstawowymi narzędziami w laparoskopii: optyka, kamera, igła Veressa, trokary (jednorazowe, wielorazowe, specjalne – „bezpieczne”), narzędzia laparoskopowe, w tym służące do hemostazy
 • Optymalizacja obsługi narzędzi i urządzeń bloku operacyjnego – zagadnienia ergonomii w laparoskopii
 • Zasady bezpieczeństwa przeprowadzania zabiegów laparoskopowych
 • Powikłania i zasady postępowania w przypadku powikłań podczas zabiegów laparoskopowych
 • Wskazania i przeciwwskazania do laparoskopii
 • Torbiele jajnika – leczenie laparoskopowe
 • Zapalenie przydatków – rola laparoskopii
 • Współczesne metody leczenia ciąży pozamacicznej
 • Przeciwdziałanie zrostom po operacjach laparoskopowych
 • Zasady użycia energii w jamie otrzewnej (koagulacja mono- i bipolarna, nóż harmoniczny, laser

PROGRAM II DNIA

08.10 rejestracja uczestników 20 min.
08.30 otwarcie kursu 15 min.
08.45 ćwiczenia praktyczne na cadaverach 150 min.
11.15 lunch 30 min.
11.45 ćwiczenia praktyczne na trenażerach 150 min.
14.15 zamknięcie kursu 15 min.

Zagadnienia:

 • Zasady optymalnego manewrowania laparoskopem – nauka podstawowych manewrów:
  • Techniki wkłuwania się igłą Veresa
  • Zasady wkłuć trokara optycznego
  • Zasady wkłuć trokarów operacyjnych
  • Nauka poruszania się w przestrzeni przy dwuwymiarowej wizualizacji
  • Proste czynności operacyjne
  • Zaopatrywanie powikłań krwotocznych powłok (szydełko, inne metody hemostazy)
  • Szycie powłok po laparoskopii – zasady drenażu
 • Szczegółowa anatomia wewnątrz- i pozaotrzewnowa miednicy mniejszej
 • Wycięcie jajowodu
 • Wycięcie przydatków
 • Operacje torbieli jajnika
 • Podstawy laparoskopowego szycia w miednicy mniejszej
 • Endometrioza miednicy mniejszej i przydatków powierzchownie naciekająca – zasady postępowania
 • Uwalnianie zrostów wewnątrzbrzusznych – techniki
 • Techniki zaopatrywania uszkodzeń jelit i pęcherza moczowego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here