CEMED | Sympozjum naukowe Granice medycyny regeneracyjnej

0
Rate this post

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 2 czerwca 2015 r. (wtorek)
Miejsce: Warszawa, Klinika Carolina Medical Center, Centrum Konferencyjne, ul. Pory 78, p. V

Koszt udziału jednej osoby:

  • 300 zł netto (369,00 zł brutto) – zgłoszenie i wniesienie opłaty do 27 maja 2015 r.
  • 400 zł netto (492,00 zł brutto) – zgłoszenie i wniesienie opłaty po 27 maja i w dniu konferencji
  • 100 zł netto (123,00 zł brutto) – zgłoszenie udziału przez studentów medycyny (licencjackie, magisterskie)
  • 150 zł netto (184,50 zł brutto) – zgłoszenie udziału przez doktorantów
  • 630 zł netto (774,90 zł brutto) – kierownicy placówek i przedstawiciele firm posiadających rozwiązania związane z tematyką sympozjum

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w sympozjum, catering, dyplom uczestnictwa.

Potwierdzenie zgłoszenia: O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy najpóźniej 10 dni przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji: Do 20 maja 2015 r. możliwość bezkosztowej rezygnacja z udziału. Po upłynięciu tego terminu rezygnacja lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres [email protected] lub faksowej na numer 22 355 85 18. Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

 

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej CEMED: ul. Broniewskiego 89, 01-876 Warszawa Tel. (22) 633 83 51

e-mail: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here