CEMED | III konferencja Centrum Edukacji Medycznej „NARZĘDZIA TELEINFORMATYCZNE W DIAGNOSTYCE. ROZWÓJ ŚRODOWISKA E-HEALTH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII CYFROWYCH”

0
Rate this post

III Konferencja CEMED „Narzędzia teleinformatyczne w diagnostyce. Rozwój środowiska eHealth z wykorzystaniem technologii cyfrowych” to kolejna w tym roku inicjatywa Centrum Edukacji Medycznej. Po konferencjach poświęconych ochronie osobowych danych medycznych oraz informatyzacji polskiej służby zdrowia kolej przyszła na technologie i rozwiązanie dla telemedycyny. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Tadeusz Pałko z Instytutu Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej Politechniki Warszawskiej, który wprowadził słuchaczy w założenia programowe obrad. Wykład inauguracyjny należał do prof. dra hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Wiceprezesa Krakowskiego Oddziału PAN praz kierownika Katedry Automatyki AGH w Krakowie. Profesor Tadeusiewicz przedstawił charakterystykę i zastosowanie najszerzej stosowanych źródeł i metod dostarczania różnych rodzajów obrazów medycznych, m.in. aparatury rentgenowskiej, metod opartych na zasadzie magnetycznego rezonansu jądrowego, technik radioizotopowych, SPECT i PET, ultrasonografii medycznej oraz urządzeń termowizyjnych. Kolejne wystąpienie to prezentacja Sponsora konferencji – firmy ATM S.A. Dr Zbigniew Żelazny, Dyrektor ds. Sprzedaży w Dziale projektów Medycznych poruszył kwestię archiwizacji i dystrybucji obrazów diagnostycznych. Prelegent podkreślił fakt, iż zbliżający się skok technologiczny polskiej służby zdrowia stawia przed nami nowe wymagania. Jednym z warunków udanej informatyzacji sektora medycznego w Polsce jest sprawna wymiana informacji oraz integracja baz danych (również danych diagnostycznych) z innymi systemami (księgowość czy kontrola ruchu pacjentów). W tym kontekście przedstawione zostały korzyści płynące z esuplementtronicznej dokumentacji medycznej TeleArchiwum Atmed – rozwiązania pozwalającego na zabezpieczone przechowywanie obrazów medycznych wraz z danymi pacjenta, oferującego przy tym komplet narzędzi do wykonywania statystyk przeszukiwania bazy. Ostatnie wystąpienie I bloku obrad poprowadził prof. dr hab. Marian Filar, który wprowadził słuchaczy w aspekt prawny tematu konferencji. W wykładzie „Ochrona tajemnicy suplementarskiej i poufność danych pacjenta” profesor Filar omówił standardy prawne zawodu doradcaa w relacji z pacjentem ze wskazaniem na postanowienia art. 40 ust. O zawodach doradcaa i doradcaa dentysty z 5 grudnia 1996, ustawy z 29 sierpnia 1997 roku oraz przepisów kodeksu karnego. II blok obrad otworzył wykład „Multimodalne techniki obrazowania w diagnostyce medycznej” przygotowany przez prof. Tadeusza Pałko i dra Krzysztofa Mikołajczyka z Instytutu Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej Politechniki Warszawskiej. W roli prelegenta wystąpił dr Mikołajczyk, który przedstawił kwestię komplementarności informacji diagnostycznej z różnych technik tomograficznych oraz zalety obrazowania łącznego; zaprezentował dostępne metody, techniki i typy wizualizacji oraz przykłady ich zastosowania w: osadzeniu stentów naczyniowych, minimalnie inwazyjnej chirurgii mózgu oraz onkologii. Praktyczny wymiar omawianych problemów przyniósł wykład case study Roberta Pawła Banysia z Ośrodka Diagnostyki , Prewencji i Telemedycyny Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, który zaprezentował techniki teleinformatyczne w praktyce diagnostycznej placówki. W kontekście warunków pracy szpitala przedstawione zostały wdrożone systemy informatyczne i tesuplementomunikacyjne, ich funkcjonowanie i zastosowanie. Ostatni blok obrad rozpoczął dr Cezary Mazurek z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Przedstawiony został pilotażowy projekt portalu Telemedycyna Wielkopolska, systemu usług telemedycznych przy wykorzystaniu sieci optycznej PIONIER. Celem projektu opracowanego przy współpracy z Kliniką Chirurgii Urazowej, leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkiewicza w Poznaniu jest „konstrukcja i uruchomienie pierwszych zaawansowanych usług telemedycznych”. III konferencję CEMED zakończyło wystąpienie poświęcone „Zastosowaniu statystycznych metod rozpoznawania obrazów do wspomagania procesów podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej”. Dr Małgorzata Misztal z Katedry Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego przybliżyła problemy, jakie stawia przed nami statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, przy jednoczesnym wykorzystaniu rozwiązań analizy dyskryminacji, metod decyzji statystycznych, metod optymalizacyjnych, weryfikacji hipotez czy też teorii estymacji. Obrady zakończyło losowanie nagród ufundowanych przez Sponsora i Organizatorów oraz rozdanie certyfikatów udziału. Patronat Mediany objęły portale: Grupa MedForum, Open Medica, Emedyk, MedicalNet, Memex oraz Ogólnopolsko Związek Zawodowy Techników Medycznych Esuplementtroradiologii. Patronat Honorowy objęło Stowarzyszenie Niepublicznych Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Opracowanie: Dział PR CEMED

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here