CEMED | Warsztaty „SPECYFIKA UMÓW NA BADANIA KLINICZNE”

0
Rate this post

Dnia 13 września 2007 r. odbyły się warsztaty zorganizowane przez Centrum Edukacji Medycznej dot. specyfiki umów na badania kliniczne. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele dwu stron zawierających umowy na badania kliniczne: sponsorów i ośrodków badawczych. Forma prowadzenia obrad umożliwiła uczestnikom zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi prelegentów będących zarazem ekspertami w dziedzinach, których dotyczyły powadzone przez nich wykłady. Program warsztatów skonstruowany był w uporządkowany sposób: wychodząc od ogólnego oglądu rynku badań klinicznych w Polsce, wskazania urzędów nadzorujących i rejestrujących badania kliniczne w Polsce, poprzez omówienie procesu i głównych problemów rejestracji badań w Polsce, podstaw prawnych zawierania umów w badaniach klinicznych, inspekcji badań klinicznych, do wskazania ryzyk związanych z badaniami klinicznymi oraz aspektów finansowo-podatkowych i ubezpieczeniowych oraz kwestii outsourcingu personelu do przeprowadzenia badań klinicznych. Prowadzenie obrad objął Janusz Krupa – członek Rady Programowej Centrum Edukacji Medycznej CEMED. Pierwszy wykład „Rynek badań klinicznych w Polsce” poprowadził Wojciech Masełbas (od ponad 10 lat związany z przemysłem farmaceutycznym, pracując w firmach typu Clinical Research Organization oraz Site Managment Organization). Prelegent rozpoczął wystąpienie od definicji i rysu historycznego badania klinicznego, następnie przeszedł do porównania definicji badania klinicznego i eksperymentu medycznego, później miejsca badań klinicznych w procesie farmakoterapii oraz zakończył diagnozą rynku badań klinicznych w Polsce – stanu obecnego, potencjału, barier rozwoju. Drugi wykład poprowadzony przez Piotra A. Sawickiego (członka Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce, członek Izby Gospodarczej Farmacja Polska) dotyczył urzędów nadzorujących i rejestrujących badania kliniczne w Polsce. Kolejny dotyczył „Procesu i głównych problemów rejestracji badań klinicznych w Polsce” i poprowadzony został przez kierowniczkę Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych – Magdalenę Zosicz. Ciekawemu wykładowi towarzyszyły liczne pytania. Temat następnego wykładu „Podstawy prawne zawierania umów w badaniach klinicznych”, poprowadzonego przez Andrzeja Pelczarskiego (członka Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce) również cieszył się dużym zainteresowaniem audytorium. Kolejny wykład, poprowadzony przez Beatę Drobniak, dotyczył inspekcji badań klinicznych i otrzymał jedną z najlepszych not uczestników. Zdefiniowanie ryzyk w badaniach klinicznych przyniósł kolejny wykład, poprowadzony przez Marka Czarkowskiego, przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie suplementarskiej w Warszawie. Tematykę aspektów finansowo-podatkowych w badaniach klinicznych, podatków z tytułu badań klinicznych i ich optymalizacji w procesie rozliczeń podatkowych omówił Jacek Sklepowicz. Ochronę ubezpieczeniową dla ryzyk związanych z badaniami klinicznymi zaś Michał Molęda. Kolejny wykład, którego tytuł „Umowy w badaniach klinicznych” zawierał w zasadzie tytuł warsztatów, poprowadził mec. Hubert Tuchołka. Wykład ten podsumowywał wszelkie zagadnienia prawne związane z przeprowadzaniem badań klinicznych. Ostatni temat poruszony podczas obrad dotyczył outsourcingu personelu do przeprowadzania badań klinicznych i został omówiony przez Marka Kiersznowskiego. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Organizatora wśród uczestników wskazały na dobry poziom merytoryczny spotkania oraz dały wiele cennych wskazówek, inspirujących Organizatora do organizowania kolejnych spotkań o tej tematyce. Najbliższe spotkania w styczniu.

Zapraszamy do udziału!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here