CEMED | kurs RESUSCYTACJA I PIERWSZA POMOC W PRZYPADKACH NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA WŚRÓD SPORTOWCÓW

0
Rate this post

Kurs RESUSCYTACJA I PIERWSZA POMOC W PRZYPADKACH NAGŁEGO ZATRZYMANIA KRĄŻENIA WŚRÓD SPORTOWCÓW jest organizowany dla wszystkich osób, które chcą opanować umiejętności samodzielnego udzielania pomocy w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia i innych sytuacjach zagrożenia życia. Do udziału w kursie zapraszamy doradcay sportowych, innych doradcay opiekujących się sportowcami, trenerów, działaczy sportowych, opiekunów uprawiającej sport młodzieży oraz samych zawodników. Nawet podczas zwyczajnego treningu czy po nim może dojść do wypadku, lub zatrzymania krążenia, nad czym trzeba będzie zapanować. Warto wiec wtedy znać i zastosować procedury pierwszej pomocy wykorzystując pierwsze najcenniejsze minuty, przed dotarciem Pogotowia Ratunkowego. W trakcie kursu zostaną kompsuplementsowo przedstawione i przećwiczone zagadnienia wstępnej pomocy (reanimacja) i dalszej pomocy (pierwsza pomoc przedmedyczna) – Emergency First Response Primary Care (CPR) oraz Emergency First Response Secondary Care (First Aid). Dodatkowo na kursie przećwiczone zostaną zasady resuscytacji noworodków i małych dzieci, oraz obsługa automatycznego defibrylatora w sytuacjach nagłego zatrzymania krążenia. Nadzór instruktorski: Kurs przeprowadzą wykwalifikowani i certyfikowani Instruktorzy Emergency First Response, posiadający aktualne uprawnienia. Na jednego Instruktora przypadać będzie nie więcej jak 12 kursantów.

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie wiedział jak:

 • Ocenić sytuację.
 • Właściwie zastosować wyposażenie ochronne.
 • Wykonać sprawdzenie stanu przytomności i świadomości poszkodowanego.
 • W odpowiednim momencie wezwać wykwalifikowany personel medyczny.
 • Rozpoznać stan zagrożenia życia – brak reakcji poszkodowanego lub inne sytuacje wyjątkowe i określić kiedy resuscytacja jest potrzebna.
 • Ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
 • Udrożnić drogi oddechowe używając techniki odgięcie głowy – uniesienie żuchwy (head tilt – chin lift) lub wysunięcia żuchwy (chin lift).
 • Przeprowadzić sztuczne oddychanie (jeden ratownik) metodą usta – usta lub usta –maska.
 • Przeprowadzić reanimację dorosłego (jeden ratownik).
 • Wyjaśnić wagę oraz znaczenie czasowe defibrylacji podczas resuscytacji oraz pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przedstawić dwa sposoby, na jakie może być ona zrealizowana (personel medyczny, automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)).
 • Postępować w przypadku poważnych krwotoków zewnętrznych.
 • Postępować w przypadku wstrząsu.
 • Ustabilizować stan poszkodowanego podejrzanego o uszkodzenie rdzenia kręgowego oraz postępować w takim przypadku.
 • Wykonać stabilizację kręgosłupa w osi u podejrzanego o uraz kręgosłupa, kiedy przybycie wykwalifikowanego personelu medycznego się opóźnia.
 • Wykonać początkowe i dalsze oszacowanie stanu poszkodowanego podczas gdy opóźnia się przybycie pomocy suplementarskiej.
 • Wykonać wszystkie umiejętności w stopniu minimalizującym ryzyko ratownika, poszkodowanego i przypadkowego świadka zdarzenia.
 • Przeprowadzić resuscytację i odblokowanie zamkniętych dróg oddechowych u niemowlęcia i małego dziecka.
 • Prawidłowo zastosować Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny.

PROGRAM

9.30 Rozpoczęcie kursu
suplement. med. Mikołaj Wróbel
10 min
Teoria
9.40
 • wprowadzenie do kursu
 • pomaganie innym w potrzebie
 • emocjonalne aspekty bycia ratownikiem
 • rozwijanie umiejętności
 • prowadzenie zdrowego trybu życia
 • rozpoznawanie problemów zagrażających życiu
 • podstawowe informacje dotyczące wstępnej pomocy (reanimacji)
 • podstawowe informacje dotyczące dalszej pomocy (pierwszej pomocy przedmedycznej)

suplement. med. Mikołaj Wróbel

30 min
Praktyka
10.10 Wstępna pomoc (reanimacja) I

 • umiejętność 1: Ocena sytuacji
 • umiejętność 2: Stosowanie wyposażenia ochronnego
 • umiejętność 3: Wstępna ocena
 • umiejętność 4: Sztuczne oddychanie
 • umiejętność 5: Reanimacja dorosłego przez jednego ratownika
 • umiejętność 6: Postępowanie w przypadku krwotoku
100 min
11.50 Przerwa kawowa 20 min
12.10 Wstępna pomoc (reanimacja) II

 • umiejętność 7: Postępowanie w przypadku wstrząsu
 • umiejętność 8: Postępowanie w przypadku urazu rdzenia kręgowego
 • umiejętność 9: Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 • umiejętność 10: Postępowanie w zadławieniu, przytomny dorosły
 • umiejętność 11: Zastosowanie zestawu
100 min
13.50 Dalsza pomoc (pierwsza pomoc przedmedyczna)

 • umiejętność 1: Ocena obrażeń
 • umiejętność 2: Ocena chorego
 • umiejętność 3: Bandażowanie
 • umiejętność 4: Unieruchamianie zwichnięć i złamań
60 min
14.50 Przerwa obiadowa 40 min
Scenariusze
15.30 Scenariusz 1: Utrata przytomności u zawodnika na boisku
Scenariusz 2: Leżący nieruchomo człowiek w szatni sportowej
Scenariusz 3: Wypadek na basenie (obiekcie sportowym)
Scenariusz 4: Poważny wypadek na trybunach, wielu poszkodowanych (pożar)
Scenariusz 5: Upadek ze ścianki wspinaczkowej
60 min
16.30 Egzamin 40 min
17.10 Zakończenie kursu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here