CEMED | warsztaty OCHRONA I PRZETWARZANIE OSOBOWYCH DANYCH MEDYCZNYCH – praktyczne aspekty technologiczne i prawne

0
Rate this post
 • Przesłanki przetwarzania danych osobowych i danych medycznych
 • Przetwarzanie danych „zwykłych” i danych wrażliwych
 • Zbieranie danych osobowych i danych medycznych
  • obowiązki informowania
  • obowiązek rejestracyjny
  • dopuszczalny zakres zbierania danych osobowych w sektorze medycznym (dane osobowe „białe” i dane osobowe „szare”)
  • cele zbierania danych osobowych, w tym warunki przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • Organizacja procesu przetwarzania danych osobowych
 • Systemy rozproszone i współpraca z podmiotami zewnętrznymi (udostępnienie danych)
 • Udostępnienie lub powierzenie przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi
 • Udostępnianie, a dostęp do medycznych danych osobowych – uwarunkowania
 • Formalizacja procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Pojęcie odbiorcy danych osobowych oraz podmiotu przetwarzania danych
 • Dokumentacja i procedury bezpieczeństwa danych osobowych: funkcja ABI oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Zasady współpracy z usługodawcami i usługobiorcami w zakresie obrotu danych osobowych
 • Integracja danych w bazie, archiwizacja i niszczenie danych osobowych
 • Outsourcing przetwarzania danych medycznych, rozważania organizacyjno-techniczne
 • Potencjalne zagrożenia ze strony nowych technologii (Internet) dla skutecznej ochrony danych osobowych i prywatności pacjentów w systemach rozproszonych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here