CEMED | seminarium techników esuplementtroradiologii MAMMOGRAFIA

0
Rate this post

Mammografia odgrywa ogromną rolę w badaniach przesiewowych i profilaktyce chorób nowotworowych u kobiet. Niestety, ogromna ilość przypadków raka sutka rozpoznawanych w Polsce to stadia zaawansowane. Jest on więc nadal najczęstszym nowotworem u kobiet powyżej 40 roku życia i jedną z głównych przyczyn zgonów.Podczas wykładów specjalnie dopasowanych do potrzeb techników esuplementtroradiologii, uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w diagnostyce obrazowej piersi. Omówione zostaną standardowe procedury, a także praktyczne sposoby ich modyfikacji w celu uzyskania zdjęć właściwie pozycjonowanych i posiadających optymalną jakość diagnostyczną, jakość która może ratować życie.Nie zapomnimy o zagadnieniach związanych z mammografią cyfrową, esuplementtronicznym obiegiem dokumentów, telemammografią i ochroną danych medycznych pacjentów.Ważna częścią seminarium będzie przegląd najczęściej występujących patologii piersi oraz sposobów ich oceny przez doradcay. Uczestnicy wezmą udział w moderowanym przez doświadczonego doradcaa, interaktywnym panelu dyskusji nad przypadkami.

Może się okazać, że dla części uczestników, spotkanie stanowić będzie początek kariery zawodowej. Jednocześnie mamy nadzieję, że Ci z Państwa, którzy już teraz wykonują badania mammograficzne, wrócą ze spotkania pełni nowej wiedzy i zapału do pełnienia tej jakże odpowiedzialnej misji.

PROGRAM

9.55 Uroczyste rozpoczęcie seminarium 5 min
10.00 Psychologiczne aspekty badań przesiewowych raka piersi

 • jak pomóc pacjentkom przełamywać obawy związane z badaniem
 • przygotowanie pacjentki, opieka w trakcie i po zakończeniu badania
 • wynik badania to nie wyrok śmierci, jak pomóc radzić sobie ze stresem

Teresa Wysocka-Bobryk  notkaprawo_mala-7109885 – psychoonkolog, Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii

30 min
10.30 Po pierwsze nie szkodzić, czyli ochrona radiologiczna w mammografii

 • mammografia konwencjonalna
 • mammografia cyfrowa
 • mammografia diagnostyczna
 • mammografia skryningowa

Anna Ladzik  notkaprawo_mala-7109885 – kierownik Zespołu Techników w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. J. Bogdanowicza

30 min
11.00 Metodyka badania mammograficznego – prezentacja technik esuplementtroradiologii

 • technika badania mammograficznego
 • projekcje podstawowe i dodatkowe w badaniach mammograficznych
 • najczęstsze błędy technika

Ewa Pływacz  notkaprawo_mala-7109885 – Członek Zarządu STE PLTR

60 min
12.00 Przerwa lunchowa 50 min
12.50 Technicy esuplementtroradiologii proszeni o włączenie się do gry Prezentacja projektu szkoleniowego dla techników radiologii, plan spotkań edukacyjnych

Tomasz Bykowski, Prezes Zarządu, Centrum Edukacji Medycznej CEMED
Marta Domańska, Koordynator Projektów, Centrum Edukacji Medycznej CEMED

10 min
13.00 Przydatność mammografii cyfrowej CR do badań screeningowych

Rozwój radiodiagnostyki cyfrowej obejmuje także screeningowe badania mammograficzne. Nikt nie kwestionuje przydatności mammografów DR, ale w przypadku systemów CR, opartych na płytach pamięciowych (PSP – Phosphor Storage Plate) zdania są podzielone. Przeciw stosowaniu tych systemów przemawia konieczność użycia nieco wyższej dawki promieniowania i nieco gorszy parametr SNR (Signal-Noise Ratio – stosunek sygnału do szumu) niż w urządzeniach DR a także nieco wolniejsza praca systemu. Za stosowaniem przemawia większa rozdzielczość obrazu, kilkukrotnie niższa cena oraz możliwość ucyfrowienia istniejących mammografów. Jednoznaczną odpowiedź może dać jedynie statystyczne porównanie wyników badań wykonanych różnymi metodami (analogowo, DR i CR), na przykład amerykański DMIST (Digital Mammography Imaging Screening Trial). Wyniki DMIST, opinia KCARE oraz fakt spełniania wszystkich kryteriów jakościowych zawartych w czwartej edycji Wytycznych Europejskich (European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis) wskazują na pełną przydatność mammograficznych systemów CR w badaniach screeningowych.

Norbert Wasilewski Sr – Koordynator Sprzedaży, Specjalista d.s. Jakości, Agfa Healthcare

30 min
13.30 Kontrola jakości w mammografii

 • podstawy prawne
 • testy
 • normy jakości obrazowania

dr n. fiz. Andrzej Orlef  notkaprawo_mala-7109885, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

60 min
14.30 Przerwa kawowa 20 min
14.50 Podstawy analizy obrazów mammograficznych

 • anatomia sutka i obrazy prawidłowe
 • klasyfikacja BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System)
 • najczęstsze błędy w pozycjonowaniu
 • typowe patologie sutka
 • sposób analizy w mammografii skryningowej

dr n. med. Małgorzata Stusińska  notkaprawo_mala-7109885, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

75 min
16.25 Panel interaktywny „Czy widzicie Państwo to co ja…”

 • omawianie przypadków klinicznych
 • na co zwraca uwagę doradca w ocenie i opisie wyników badania

dr n. med. Małgorzata Stusińska  notkaprawo_mala-7109885, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

15 min
16.40 Kiedy mammografia nie wystarcza – inne badania diagnostyczne piersi

 • sonomammografia
 • galaktografia
 • rezonans magnetyczny
 • mammoscyntygrafia
 • biopsje cienkoigłowe

dr n. med. Justyna Oknińska, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

30 min
17.10 Zakończenie seminarium

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here