Safe patient activist calls attention to docsonprobation campaign in new op ed

0
Rate this post

Artykuł wstępny1 został opublikowany w „Lancecie” w 1995 r. (zaczerpnięty z ówczesnego „Magazynu Pielęgniarki”) 2 na temat nieszczęścia, które wydarzyło się pielęgniarce, która wykonała (co więcej z powodzeniem i przy pomocy doświadczonego chirurga) wycięcie wyrostka robaczkowego i przeszła w związku z tym zawieszone w służbie.

W artykule redakcyjnym Lancet argumentowano, że doświadczona pielęgniarka operacyjna jest w stanie wykonać operację lepiej niż rezydent, i żywiono nadzieję, że część czynności chirurgicznych będzie obserwowana przez doświadczony personel niemedyczny.

Wraz ze zniesieniem opisu stanowiska, granice między zawodami coraz bardziej się zacierają

Problem z pewnością nie polega na wykazaniu, że pielęgniarki potrafią wykonywać manewry i czynności z takimi samymi kompetencjami jak doradca (od gastroskopii, przez pierwsze wizyty w klinice, po zakładanie cewników).

Literatura jest bardzo bogata w „demonstracje” w tym sensie. Również w tym wydaniu AIR proponujemy wkład 3, który jest dodany do już wcześniej udokumentowanych4-6, który opisuje doświadczenie szpitala, w którym pielęgniarki zostały przeszkolone (certyfikowane, upoważnione) do wprowadzania rozruszników serca zamiast doradcay poza elektrofizjologią pokój 3.

  • Zawód pielęgniarski w rzeczywistości odpowiada na więcej próśb: organizacji, aby niektóre usługi dla pacjentów były bardziej efektywne; tych zawodu, które skłaniają pielęgniarki do wykonywania czynności, do których są przygotowane (lub mogą być przygotowane), a które są/były wykonywane przez doradcay.
  • Od dwudziestu lat w Szkocji przygotowywana jest postać pielęgniarki endoskopowej, która po 18-miesięcznym kursie magisterskim i przeszkoleniu w gabinecie endoskopowym ma możliwość wykonywania endoskopowych badań przesiewowych, ale w miarę zdobywania wyższych umiejętności poszerza pole działania7.

Wszystko przy stałym monitorowaniu jakości badania, ścisłym nadzorze doświadczonego doradcaa i trzyletniej reakredytacji.

We Włoszech uruchomiono tytuł magistra endoskopii dla pielęgniarek… Istnieje również silna potrzeba, aby nie utracić jednej z cech pracy pielęgniarki – przejmowania kierownictwa – którą z biegiem czasu przypisywano innym osobom, ale która z coraz większą uwagą stara się wyzdrowieć, aż do stworzenia ruchu Back to basic, właśnie w celu odzyskania przestrzeni i refleksji nad znaczeniem podstawowej opieki.

8 Chociaż wszyscy zdajemy sobie sprawę, że asystowanie to znacznie więcej niż leczenie chorego i znaczenie pomocy w radzeniu sobie z doświadczeniem choroby, są to czynności/funkcje niematerialne9, a zatem mało widoczne i nierozpoznawane przez systemy organizacyjne, w forma publiczna.

Potrzeba namacalności sprawia

Ze ​​wiele pielęgniarek chce przeprowadzać konkretne, rozpoznawalne, potencjalnie opłacalne praktyki.

Niewątpliwie wyposażenie pielęgniarek w umiejętność radzenia sobie z niektórymi problemami diagnozy i leczenia pozwala doradcaom radzić sobie z najbardziej złożonymi procesami klinicznymi i organizacjami w celu skrócenia czasu oczekiwania.

Potrzeba namacalności sprawiaPewne rozważania ogólne dotyczą elastyczności, jaka musi istnieć między definicją funkcjonalnego „specyficznego profesjonalisty” z jednej strony w celu zdefiniowania wiedzy dyscyplinarnej, a z drugiej strony zwiększenia mocy umownej determinowanej przez wyłączność możliwości wykonywania określonych funkcji, oraz potrzebę udzielania odpowiedzi pomocowych.

A wszystko to, podczas gdy codziennie bombardują nas z jednej strony prognozy dotyczące zbliżającego się niedoboru doradcay specjalistów, z drugiej zaś deklaracje o konieczności obecności doradcay niewykwalifikowanych w karetkach, aby przeciwdziałać nadmiarowi czynności przypisywanych pielęgniarkom w nagłych wypadkach.